Zabouchnuté dveře, klíč zevnitř v zámku.

Zabouchnuté dveře otevíráme bez poškození.
Nesnažte se dveře vyrazit či vylomit, dojde k zbytečnému poškození dveří, zárubní a zámku, které je pak nutné opravit, či vyměnit, čímž se může cena našeho zásahu velmi podstatně zvýšit.

Nejde vsunout klíč do vložky.

– zalomený klíč v zámku
– ucpaná vložka, nebo zalepená vložka zámku
Pokud nemáte vhodné nástroje a zkušenosti, nepokoušejte se zbytek zalomeného klíče, nebo jiného předmětu vyndat, zpravidla dojde k jeho posunutí dál a k úplnému znehodnocení vložky. Stejně tak, pokud se snažíte klíč do vložky vsunout násilím. Technik Vám překážející předmět ve většině případů vyndá a vložku můžete nadále používat.

Otevření zamčených dveří, při ztrátě nebo odcizení klíčů.

Při otevření zamčených dveří po ztrátě nebo odcizení vašich klíčů je nutné prokázat trvalé bydliště zápisem v občanském průkazu, popřípadě vlastnictví objektu originálem listu vlastnictví, kupní smlouvou, dražební vyhláškou.
U podnájmu, či komerčního nájmu, platnou nájemní smlouvou. Bez těchto dokladů požadujeme přítomnost prokazatelného majitele bytu (objektu), asistenci policie ČR, nebo přítomnost dvou hodnověrných svědků, kteří na místě prokážou svou totožnost.
Tak jako v případě zabouchnutých dveří se nesnažte dveře vyrazit či vylomit, dojde k zbytečnému poškození dveří, zárubní nebo zámku, které je pak nutné opravit, či vyměnit, čímž se může cena našeho zásahu opět velmi podstatně zvýšit.

Přestavby a opravy zámkových vložek

V rámci dílenských zakázek nabízíme tyto služby:

– opravy zámkových vložek
– stavba zámkových vložek na dodaný klíč
– sjednocení vložek na jeden klíč
– stavba generálních systémů zámkových vložek
– opravy zámků všech typů

Opravy zámků, dveří a zárubní po vloupání.

Pokud u vás došlo k vloupání, či k pokusu o vloupání, je nezbytné nejprve volat policii ČR, aby místo ohledala, a teprve poté je možné začít něco opravovat.
(pokud došlo pouze k pokusu o vloupání a poškozené dveře nejdou otevřít, po konzultaci s policií volejte hned a dveře otevřeme).
Po odchodu policie vám dveře opravíme a nainstalujeme nové, bezpečnější zámky.

Zabezpečení vašeho bytu, domu, firemního objektu. Výměny a opravy zámků.

U drobnějších zakázek si stačí domluvit druh a datum realizace telefonicky. U zakázek větších, či technicky náročnějších doporučujeme objednat nejdříve zaměření na místě.

Průběh zaměření zakázky a objednávka.

Zaměření zabezpečení je při závazném uzavření objednávky zdarma.
Při návštěvě našeho technika získáte představu o nejlepších možnostech a druhu zabezpečení a jejich ceně.
Dle aktuálních montážních kapacit dohodneme datum realizace zakázky.
Ve většině případů se jedná o jeden až tři pracovní dny.
Realizace dodávky a montáže je podmíněno uhrazením zálohy ve výši 30 – 50% z celkové ceny zakázky v den objednávky.
Preferujeme osobní přístup, vaše zabezpečení vám „ušijeme na míru“!
Domluvte si termín e-mailem případně telefonicky na číslech našeho dispečinku: 220611611, 602585585.

Bezpečnostní dveře

K dokonalému zabezpečení vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít bezpečnostní dveře, kterých je dnes na trhu široký výběr od různých výrobců.
Pokud se rozhodujete jaké bezpečnostní dveře pořídit, držte se tohoto pořadí :
1. bezpečnostní třída (3. a vyšší)
2. funkčnost a kvalita
3. dostupnost záručního a pozáručního servisu
4. design
5. a nakonec cena
K nejběžnějším dveřím dodávaným naší společností, jsou dveře od firem BEDEX a NAPAKO. Termín dodání a instalace je cca 14 dní. Naši dispečeři i technici Vám s výběrem rádi poradí.

Otevření automobilu.

Při otevření automobilu je nutné se prokázat doklady k vozidlu (OTP, TP), popřípadě dokladem o nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura od prodejce).
Zároveň je potřeba sdělit dispečerovi typ, značku a rok výroby vozidla.
Automobily otevíráme bez poškození, v těch případech, kdy by k nějakému poškození dojít mohlo, bude zákazník upozorněn předem.