Jediná obrana proti bumpingu je instalace bezpečnostní vložky zámku.

Bumping je relativně jednoduchá metoda otevírání cylindrických vložek zámků bez zjevného poškození pomocí speciálně upraveného klíče. Tato metoda se též nazývá Bumpkey method, SG metoda, či nedestruktivní dynamická metoda, a je známá již zhruba padesát let. Otevření touto metodou nelze ve většině případů s naprostou jistotou prokázat ani v kriminalistických laboratořích, čehož v mnoha případech „využívají“ pojišťovny, když dojde na pojistné plnění.

Bumping je stále častěji používaný zloději při vloupání do bytů. Proti bumpingu je možné se účinně chránit zakoupením certifikované cylindrické vložky, alespoň ve třetí, lépe však ve čtvrté bezpečnostní třídě. Vložky by měly mít certifikát, v němž je ochrana proti bumpingu přímo zmíněna a na obalu uvedenou poznámku, ANTI BUMPING SYSTEM, či zkratku ABS.

K cenově dostupným cylindrickým vložkám patří například: Guard 330, 550, GUARD CPS

K dražším, ale velmi účinným: EVVA ICS, EVVA 3KS, EVVA MCS.

Zeptejte se našich techniků na možnost instalace bezpečnostní vložky u Vás,volejte naší HOTLINE 602 585 585!